Olbrych, Katarzyna, Kaja Urbańska, Michał Krzysiak, Tomasz Szara, and Bartłomiej J. Bartyzel. 2013. “) – Preliminary Results”. European Bison Conservation Newsletter 6 (September):107-14. https://ojs.wisent.org/index.php/czasopismo/article/view/102.