(1)
Bielecki, W.; Mazur, J.; Amarowicz, J.; Krajewska, M. The Fight Against Tuberculosis of Wisents from Bieszczady. EBCN 2013, 6, 91-94.